Župaijske ceste zagrebačke županije d.o.o.

  • Župaijske ceste zagrebačke županije d.o.o.
  • Župaijske ceste zagrebačke županije d.o.o.
  • Župaijske ceste zagrebačke županije d.o.o.

ŽUPANIJSKE CESTE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o., društvo za održavanje i zaštitu cesta, građevinarstvo i projektiranje nastalo je temeljem Zakona o javnim cestama (N.N.br. 100/96), a pravni je slijednik Poduzeća za ceste koje je osnovano 1962. godine, odnosno Javnog poduzeća Hrvatske ceste koje je osnovano 1991. godine.

Poduzeće je započelo s poslovanjem 1. veljače 1997. godine, a u 100 postotnom je vlasništvu Zagrebačke županije. Osnovna djelatnost poduzeća obavljanje je ljetnog i zimskog održavanja državnih, županijskih i lokalnih cesta na području Zagrebačke, Krapinsko-zagorske i dijelom Sisačko-moslavačke županije. Održavanje se provodi preko terenskih operativnih jedinica (nadcestarija i cestarija) koje su raspoređene po teritorijalnom principu.

Naziv ŽUPANIJSKE CESTE
ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o.
Sjedište i adresa Goričica - Donja Zelina,
Zagrebačka cesta 44/a
Registarski sud Trgovački sud u Zagrebu
OIB 86962125052
Temeljni kapital društva 23.348.000,00 kn, uplaćen u cijelosti
Ukupan broj dionica -
Nominalna vrijednost -
Direktor Tomislav Bačanek, mag.ing.aedif.
Predsjednica nadzornog odbora Mirjana Oštrec Bosak

ŽUPANIJSKE CESTE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o. posluju u skladu sa svjetski priznatim ISO standardima i to ISO 9001:2008 – Sustav upravljanja kvalitetom i ISO 14001:2004 – Sustav upravljanja okolišem, što je potvrđeno od strane QS Zürich AG izdanim certifikatom broj 12023.


Kontakt podaci

ŽUPANIJSKE CESTE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o.
Zagrebačka cesta 44/a
10382 Goričica - Donja Zelina

(01) 2317-017
www.zczz.hr