Županijske ceste Split d.o.o.

  • Županijske ceste Split d.o.o.
  • Županijske ceste Split d.o.o.
  • Županijske ceste Split d.o.o.

ŽUPANIJSKE CESTE SPLIT, društvo za održavanje i zaštitu cesta, građevinarstvo i projektiranje d.o.o. - skraćenog naziva ŽUPANIJSKE CESTE SPLIT d.o.o. osnovano je na temelju odluke Skupštine Županije splitsko-dalmatinske od 26. ožujka 1997. godine.

Društvo je u 100% vlasništvu Splitsko-dalmatinske županije.

Osnovna djelatnost Društva je održavanje i zaštita javnih cesta na području Splitsko-dalmatinske županije. Pored osnovne djelatnosti Društvo je registrirano i za izvođenje drugih radova u niskogradnji. Za razne investitore Društvo uspješno izvodi radove na izgradnji i rekonstrukciji pojedinih dionica javnih cesta, radove na izgradnji prilaza i priključaka na javne ceste, sanaciju cesta nakon polaganja instalacija, privremenu regulaciju prometa kod izvođenja drugih zahvata na cestama, održavanje nekategoriziranih prometnica za potrebe gradova i općina i sl..

Naziv ŽUPANIJSKE CESTE SPLIT d.o.o.
Sjedište i adresa Split, Ruđera Boškovića 22
Registarski sud Trgovački sud u Splitu
OIB 44118999421
Temeljni kapital društva 20.447.400,00 kn, uplaćen u cijelosti
Ukupan broj dionica -
Nominalna vrijednost -
Član uprave Jure Šundov
Predsjednik nadzornog odbora Ivica Bašić

ŽUPANIJSKE CESTE SPLIT d.o.o. posluju u skladu sa svjetski priznatim ISO standardima i to ISO 9001:2008 – Sustav upravljanja kvalitetom i ISO 14001:2004 – Sustav upravljanja okolišem, što je potvrđeno od strane SIQ izdanim certifikatima broj Q-1087 i E-200.


Kontakt podaci

ŽUPANIJSKE CESTE SPLIT d.o.o.
R. Boškovića 22
21000 Split

(021) 470-885
www.ceste-split.hr