PZC Varaždin d.d.

  • PZC Varaždin d.d.
  • PZC Varaždin d.d.
  • PZC Varaždin d.d.

PZC VARAŽDIN d.d. je dioničko društvo za građevinarstvo održavanje i zaštitu cesta, osnovano 1962. godine temeljem Osnovnog zakona o javnim putovima i Zakona o poduzećima za putove, a umjesto prijašnjih Tehničkih sekcija za ceste.

Kroz povijest Društvo često mijenja naziv, od Poduzeća za ceste i Radne organizacije za ceste, preko Javnog poduzeća Hrvatske ceste i PZC VARAŽDIN d.o.o. do današnjeg naziva PZC VARAŽDIN d.d., ali temeljna djelatnost društva je uvijek ista: održavanje, zaštita i izgradnja cesta.

Naziv PZC VARAŽDIN d.d.
Sjedište i adresa Varaždin, Motičnjak 6
Registarski sud Trgovački sud u Varaždinu
OIB 77718926011
Temeljni kapital društva 15.689.500,00 kn, uplaćen u cijelosti
Ukupan broj dionica 156.895
Nominalna vrijednost 100,00 kn
Predsjednik uprave Saša Varga, dipl.ing.geot.
Predsjednik nadzornog odbora Leonardo Lorbek

PZC VARAŽDIN d.d. posluju u skladu sa svjetski priznatim ISO standardima i to ISO 9001:2015 – Sustav upravljanja kvalitetom i ISO 14001:2015 – Sustav upravljanja okolišem, što je potvrđeno od strane QS izdanim certifikatima broj 12789 i 12790.


Kontakt podaci

PZC VARAŽDIN d.d.
Motičnjak 6
42000 Varaždin

(042) 320-322
www.pzc-varazdin.hr