Lika ceste d.o.o.

  • Lika ceste d.o.o.
  • Lika ceste d.o.o.
  • Lika ceste d.o.o.

Trgovačko društvo LIKA CESTE d.o.o. ima vodeće mjesto u cestarskoj djelatnosti u Ličko-senjskoj županiji. Sa svojih 218 zaposlenih društvo obavlja poslove održavanja, građenja i zaštite cesta i cestovnih objekata. Osnovna djelatnost je redovito održavanje cesta, ljetno i zimsko. Zbog geografskog položaja i klime posebnu važnost ima zimska služba (osiguranje prohodnosti cesta u zimskim uvjetima). Obavljanje zimske službe izvršava se prema operativnim planovima kojima su definirana:

  • mjesta pripravnosti zimske službe
  • potreban broj ljudi, mehanizacije i materijala
  • redoslijed i razina prednosti izvođenja radova
  • sustav obavješćivanja o stanju prohodnosti cesta
  • troškovi

Naziv LIKA CESTE d.o.o.
Sjedište i adresa Gospić, Smiljanska 41
Registarski sud Trgovački sud u Rijeci
OIB 92953194406
Temeljni kapital društva 11.000.000,00 kn, upisan u cijelosti
Ukupan broj dionica 27.500
Nominalna vrijednost -
Direktor dr.sc. Joso Vrkljan, dipl.ing.

LIKA CESTE d.o.o. posluju u skladu sa svjetski priznatim ISO standardima i to ISO 9001:2008 – Sustav upravljanja kvalitetom i ISO 14001:2004 – Sustav upravljanja okolišem, što je potvrđeno od strane DQS GmbH izdanim certifikatima registarskih brojeva 30600044 QM08 i 30600044 UM.


Kontakt podaci

Lika ceste d.o.o.
Smiljanska 41
53000 Gospić

(053) 560-430
www.likaceste.hr