Istarske ceste d.o.o.

  • Istarske ceste d.o.o.
  • Istarske ceste d.o.o.
  • Istarske ceste d.o.o.

ISTARSKE CESTE d.o.o. već dugi niz godina djeluje na području Istarske županije pružajući usluge izgradnje, održavanja i zaštite javnih cesta kao i ostalih radova iz oblasti niskogradnje i cestogradnje. U društvu je zaposleno prosječno 190 radnika odgovarajuće stručne osposobljenosti, a tehnički i tehnološki raspolaže novom i modernom mehanizacijom.

Društvo je u većinskom vlasništvu zaposlenika Društva (74%), dok je preostalih 26% u vlasništvu Istarske županije.

Naziv ISTARSKE CESTE d.o.o.
Sjedište i adresa Pula, Partizanski put 140
Registarski sud Trgovački sud u Pazinu
OIB 04000527358
Temeljni kapital društva 9.900.000,00 kn
Ukupan broj dionica 9.900
Nominalna vrijednost -
Direktor Igor Maras
Predsjednik nadzornog odbora Mladen Grbin

ISTARSKE CESTE d.o.o. posluju u skladu sa svjetski priznatim ISO standardima i to ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015, što je potvrđeno od strane QS izdanim certifikatima broj 13442 i 13443. Norme koje ISTARSKE CESTE d.o.o provede u svom poslovanju dodatno su opisane Politikom upravljanja kvalitetom i okolišem (QE).


Kontakt podaci

Istarske ceste d.o.o.
Partizanski put 140
52100 Pula

(052) 534-522 (centrala)
(052) 534-977