Dubrovnik ceste d.d.

  • Dubrovnik ceste d.d.
  • Dubrovnik ceste d.d.
  • Dubrovnik ceste d.d.

Osnovna djelatnost DUBROVNIK CESTA d.d. je održavanje cesta (redovito i izvanredno) i zaštita cesta.

Radove održavanja i zaštite cesta društvo izvodi na području Dubrovačko-neretvanske županije i to na 378 km državnih, 282 km županijskih i 354 km lokalnih cesta.

DUBROVNIK CESTE d.d. imaju tri nadcestarije locirane u Dubrovniku, Opuzenu i Korčuli.

Naziv DUBROVNIK CESTE d.d.
Sjedište i adresa Dubrovnik, V. Nazora 8
Registarski sud Trgovački sud u Splitu, stalna služba u Dubrovniku
OIB 60216477432
Temeljni kapital društva 13.295.200,00 kn, upisan u cijelosti
Ukupan broj dionica 132.952
Nominalna vrijednost 100,00 kn
Direktor Roberto Krile, dipl.oecc.
Predsjednik nadzornog odbora Pasko Pendo

DUBROVNIK CESTE d.d. posluju u skladu sa svjetski priznatim ISO standardima i to ISO 9001:2008 – Sustav upravljanja kvalitetom i ISO 14001:2004 – Sustav upravljanja okolišem, što je potvrđeno od strane SIQ Hrvatska izdanim certifikatima broj Q-1318 i E-323.


Kontakt podaci

Dubrovnik ceste d.d.
V. Nazora 8
20000 Dubrovnik

(020) 416-376
www.dubrovnik-ceste.hr