Cesting d.o.o.

  • Cesting d.o.o.
  • Cesting d.o.o.
  • Cesting d.o.o.

Osnovna djelatnost društva je održavanje i zaštita javnih cesta te ostali radovi u građevinarstvu. Poslovi održavanja cesta izvode se u skladu s odrednicama Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14), Pravilnika o održavanju cesta (NN 90/14), Zakonom o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 83/13, 158/13, 92/14, 64/15) i ostalim pod zakonskim aktima.

U obavljanu djelatnosti postoje radovi koji se mogu planirati, ali isto tako postoje radovi koji nastaju zbog iznenadnih pojava koje mogu biti uzrokovane klimatskim uvjetima, prometnim nezgodama ili kao posljedica nevremena i slično, a kod tih je radova izuzetno važno promptno djelovanje, u smislu uklanjanja posljedica koje mogu nepovoljno utjecati na sigurno odvijanje prometa. Upravo iz tih razloga u društvu je organizirana dežurna služba od 0 do 24 sata.

Naziv CESTING d.o.o.
Sjedište i adresa Osijek, Vinkovačka 63a
Registarski sud Trgovački sud u Osijeku
OIB 62759668985
Temeljni kapital društva 24.763.000,00 kn, uplaćen u cijelosti
Ukupan broj dionica -
Nominalna vrijednost -
Direktor Dubravko Kučinac, dipl.iur.
Predsjednik nadzornog odbora Mirko Ivković

CESTING d.o.o. posluje u skladu sa svjetski priznatim ISO standardima i to ISO 9001:2015 – Sustav upravljanja kvalitetom i ISO 14001:2015 – Sustav upravljanja okolišem, što je potvrđeno od strane QS izdanim certifikatima broj 13899.


Kontakt podaci

Cesting d.o.o.
Vinkovačka 63a
31000 Osijek

(031) 234-511
www.cesting.hr