Ceste Sisak d.o.o.

  • Ceste Sisak d.o.o.
  • Ceste Sisak d.o.o.
  • Ceste Sisak d.o.o.

Trgovačko društvo CESTE SISAK d.o.o. osnovano je 1962. godine, pod imenom Poduzeće za ceste Sisak. Ovisno o strukturalnim i organizacijskim promjenama ovo je društvo često mijenjalo naziv, ali je osnovna djelatnost uvijek ostala ista - održavanje i zaštita javnih prometnica Sisačko-moslavačke županije. Društvo izvodi radove redovitog održavanja javnih prometnica u čemu značajno mjesto ima zimska služba, u okviru koje, u vremenu od 01. studenog do 15. travnja, svake godine djelatnici poduzeća danonoćno brinu o čišćenju cesta od snijega i leda, te njihovoj prohodnosti radi nesmetanog odvijanja prometa.

Društvo ima asfaltnu bazu u Petrinji. Asfaltna baza, proizvodnog kapaciteta 100 tona na sat, znatno je unaprijedila rad sisačkih cestara, te trenutno tržištu nudi, od ožujka do prosinca, kvalitetan asortiman različitih vrsta asfalta.

Naziv CESTE SISAK d.o.o.
Sjedište i adresa Sisak, Lađarska 28c
Registarski sud Trgovački sud u Zagrebu
OIB 61882951675
Temeljni kapital društva 14.520.000,00 kn, uplaćen u cijelosti
Ukupan broj dionica -
Nominalna vrijednost -
Direktor Željko Marijanović
Predsjednik nadzornog odbora Branko Jelekovac

CESTE SISAK d.o.o. posluju u skladu sa svjetski priznatim ISO standardima i to ISO 9001:2008 – Sustav upravljanja kvalitetom i ISO 14001:2004 – Sustav upravljanja okolišem, što je potvrđeno od strane SIQ izdanim certifikatima broj Q-1304 i E-318.


Kontakt podaci

Ceste Sisak d.o.o.
Lađarska 28c
44000 Sisak

(044) 530-244
www.ceste-sisak.hr