Ceste Šibenik d.o.o.

  • Ceste Šibenik d.o.o.
  • Ceste Šibenik d.o.o.
  • Ceste Šibenik d.o.o.

CESTE ŠIBENIK d.o.o. je trgovačko društvo specijalizirano i opremljeno za održavanje i zaštitu javnih i nerazvrstanih cesta na području Šibensko-kninske županije. Društvo kvalitetno i u rokovima izvršava svoje ugovorne obveze vezane uz redovito održavanje cesta (ljetno i zimsko) te građenje objekata niskogradnje. Društvo je u 100%-tnom vlasništvu Šibensko-kninske županije.

Radi efikasnijeg održavanja prometnica, pa time i sigurnijeg odvijanja prometa na cestama, CESTE ŠIBENIK d.o.o. imaju tri nadcestarije i to u Šibeniku, Drnišu i Kninu. Najznačajniji investitori su Hrvatske ceste d.o.o., Županijska uprava za ceste na području Šibensko-kninske županije i jedinice lokalne samouprave. Danas Društvo ima 109 zaposlenika, te nastoji zaposliti još stručnjaka građevinske struke kako bi pratili sve veće tehničke zahtjeve investitora. Radimo i na sustavnom usavršavanju zaposlenika, te uvođenju informatizacije tvrtke na svim nivoima.

Naziv CESTE ŠIBENIK d.o.o.
Sjedište i adresa Šibenik, Velimira Škorpika 27
Registarski sud Trgovački sud u Zadru, stalna služba u Šibeniku
OIB 26591133102
Temeljni kapital društva 7.067.000,00 kn, upisan u cijelosti
Ukupan broj dionica -
Nominalna vrijednost -
Član uprave Zoran Škugor, dipl.oec.
Predsjednik nadzornog odbora Ante Malenica

Kontakt podaci

Ceste Šibenik d.o.o.
Velimira Škorpika 27
22000 Šibenik

(022) 212-986
www.ceste-sibenik.hr