Ceste Karlovac d.d.

  • Ceste Karlovac d.d.
  • Ceste Karlovac d.d.
  • Ceste Karlovac d.d.

Ceste Karlovac dioničko društvo, kao pravni sljednik Poduzeća za ceste koje je osnovano 1962. godine, bavi se održavanjem cesta kao svojom osnovnom djelatnošću, ali obavlja i druge građevinske radove i proizvođač je svih vrsta asfaltnih mješavina na asfaltnom postrojenju u Krnjaku.

Ceste Karlovac d.d. održavaju 1908 km cesta, od čega 445 km državnih cesta, 724 km županijskih cesta i 739 km lokalnih cesta i to su državne, županijske i lokalne ceste na području Karlovačke županije te dio javnih cesta na području Sisačko-moslavačke i Zagrebačke županije. Investitori održavanja županijskih i lokalnih cesta su Županijske uprave za ceste, a državnih cesta Hrvatske ceste d.o.o.

Naziv Ceste Karlovac d.d.
Sjedište i adresa Duga Resa, Belajske Poljice, Poslovni park Karlovac 1/A
Registarski sud Trgovački sud u Karlovcu
OIB 30218158872
Temeljni kapital društva 20.920.900,00 kn, uplaćen u cijelosti
Ukupan broj dionica 95.095
Nominalna vrijednost 100,00 kn
Direktor Darko Marković, dipl.ing.građ.
Predsjednik nadzornog odbora Dinko Vrhovski

Ceste Karlovac d.d. posluju u skladu sa svjetski priznatim ISO standardima i to ISO 9001:2008 – Sustav upravljanja kvalitetom i ISO 14001:2004 – Sustav upravljanja okolišem, što je potvrđeno od strane SIQ izdanim certifikatima broj Q-739 i E-097.


Kontakt podaci

Ceste Karlovac d.d.
Banija bb
47000 Karlovac

(047) 645-155
www.ceste-karlovac.hr