Ceste d.d. Bjelovar

  • Ceste d.d. Bjelovar
  • Ceste d.d. Bjelovar
  • Ceste d.d. Bjelovar

CESTE dioničko društvo održavanje, zaštitu i rekonstrukciju cesta, građevinarstvo i projektiranje (skraćeni naziv CESTE d.d.), osnovano je odlukom županijske skupštine, klasa: 340-01/97-01/03 Ur. broj 2103/1-01-97/1 od 15. travnja 1997. godine.

Osnovna djelatnost društva je izvođenje radova redovitog i izvanrednog održavanja cesta na području Bjelovarsko-bilogorske, Virovitičko-podravske i Koprivničko-križevačke županije i izvođenje radova iz područja niskogradnje posebno cestogradnje.

Društvo proizvodi i razne asfaltne mješavine na vlastitom proizvodnom pogonu u Grubišnom Polju.

Naziv CESTE d.d. Bjelovar
Sjedište i adresa Bjelovar, Kupinovac 1
Registarski sud Trgovački sud u Bjelovaru
OIB 35299396580
Temeljni kapital društva 34.500.000,00 kn, uplaćen u cijelosti
Ukupan broj dionica 69.000
Nominalna vrijednost 500,00 kn
Direktor Željko Jozić
Predsjednik nadzornog odbora Stjepan Bogović

CESTE d.d. posluju u skladu sa svjetski priznatim ISO standardima i to ISO 9001:2008 – Sustav upravljanja kvalitetom i ISO 14001:2004 – Sustav upravljanja okolišem, što je potvrđeno od strane QS Zürich AG izdanim certifikatom broj 12042.


Kontakt podaci

Ceste d.d.
J. Jelačića 2
43000 Bjelovar

(043) 244-245
www.ceste-bjelovar.hr