O nama

Hrvatski cestar - GIU

Gospodarska interesna udruženja, kao tip pravne osobe nastaju u okviru Europske unije 1985. godine kao rezultat ulaganja velikih napora u ujednačenje prava trgovačkih društava. Na istim načelima, 1998. godine, osnovano je Gospodarsko interesno udruženje trgovačkih društava za održavanje cesta Hrvatski cestar, skraćeno HRVATSKI CESTAR - GIU. Udruženje je osnovano u skladu s odrednicama o gospodarskim interesnim udruženjima, definiranim u Zakonu o trgovačkim društvima.

Ugovor o osnivanju potpisalo je četrnaest trgovačkih društava Osnivača (društva kapitala, Članova), nastalih 1998. godine iz operative javnog poduzeća Hrvatske ceste, koje je ukinuto donošenjem Zakona o javnim cestama (NN 100/96). Osnovna djelatnost Članova je redovno održavanje javnih cesta na gotovo cijelom području Republike Hrvatske, s upravama u Bjelovaru, Dubrovniku, Gospiću, Karlovcu, Osijeku, Puli, Rijeci, Sisku, Slavonskom Brodu, Splitu, Šibeniku, Varaždinu, Zadru i Zagrebu.

Poslovanje Udruženja temelji se na olakšavanju i promicanju gospodarskih djelatnosti koje su predmet poslovanja njegovih Članova, te na poboljšavanju i povećavanju njihovog učinka. Pri tome Udruženje ne stječe dobit za sebe, već za svoje Članove. Udruženje je pravna osoba, koju zastupa i predstavlja Uprava (Direktor), koju izabire Skupština sastavljena od Direktora Članova Udruženja.

Osnovni podaci

Tvrtka GOSPODARSKO INTERESNO UDRUŽENJE TRGOVAČKIH
DRUŠTAVA ZA ODRŽAVANJE CESTA HRVATSKI CESTAR
Skraćeni naziv HRVATSKI CESTAR - GIU
Sjedište i adresa Zagreb, Miramarska cesta 24
Pravni oblik Gospodarsko interesno udruženje
OIB 99799888608
Registarski sud Trgovački sud u Zagrebu
MBS 080244126
IBAN HR6423400091100157072
Direktorica Jadranka Juriša, dipl.ing. građ
Predsjednik Skupštine udruženja Radoslav Gudelj, ing. građ.

Predmet poslovanja

Predmet poslovanja HRVATSKOG CESTARA - GIU su djelatnosti vezane uz gospodarske djelatnosti Članova, korisne ne samo za Udruženje već i za Članove, što je i osnovna svrha Udruženja. Kako su osnovne djelatnosti Članova građenje i projektiranja cesta, a prvenstveno održavanje i zaštita istih, Udruženje se bavi:

 • prezentacijom i uvođenjem novih tehnologija u poslovanje Članova
 • razmjenom pozitivnih iskustava i dostignuća između Članova
 • unaprjeđivanjem uvjeta rada i poslovanja Članova
 • ispitivanjem tržišta
 • obradom i razmjenom informacija

U sklopu svog djelovanja Udruženje svojim Članovima također pruža i usluge:

 • zajedničkog istupanja na tržištu
 • zajedničke promocije Članova
 • koordinacije izobrazbe kadrova
 • unapređivanje nabavnih i prodajnih procesa
 • razvoj zajedničke strategije na području zaštite okoliša
Od 2006. godine Udruženje je krenulo sa organizacijom savjetovanja o održavanju cesta, sa ciljem bolje promocije Članova Udruženja te upoznavanjem javnosti sa problematikom održavanja cesta.

Struktura udruženja

Udruženjem Hrvatski cestar - GIU upravlja Skupština. Skupština ima 14 članova i čine ju direktori društava kapitala (Članovi Udruženja). Ona iz svog sastava bira predsjednika, koji saziva sjednice Skupštine i obavlja druge poslove sukladno Poslovniku o radu Skupštine GIU.

Upravu Udruženja čini fizička osoba - Direktor, kojeg imenuju i opozivaju članovi Skupštine jednoglasnom odlukom. Direktor je ovlašten samostalno zastupati i voditi poslove Udruženja. Unutar udruženja, posebnom odlukom Skupštine, mogu se kreirati posebne stručne službe, za obavljanje tehničkih, računovodstvenih, administrativnih, pomoćnih i drugih poslova.

Struktura udruženja

Trenutni saziv Skupštine / Uprave udruženja:

 • SKUPŠTINA
  Predsjednik: Radoslav Gudelj, ing.građ.
 • UPRAVA
  Direktor: Jadranka Juriša, dipl.ing.građ.
 • STRUČNE SLUŽBE
  za tehničke poslove
  za administrativne poslove

Politika QE

Tijekom cjelokupnog rada Udruženja, poštivane su nepisane norme za postizanje najbolje moguće kvalitete usluga, te maksimalno očuvanje okoliša. Vremenom je utvrđeno da su naše norme u skladu sa međunarodnim standardima kvalitete, te smo ih pretvorili u politiku upravljanja kvalitetom i okolišem (QE).

Dana 16. ožujka 2010. godine, na snagu je stupila službena politika kvalitete i okoliša, propisana sljedećim pravilima:

 1. u potpunosti zadovoljiti zahtjeve korisnika naših usluga, što se prvenstveno odnosi na savjetovanje i promidžbu članova Udruženja na poslovima održavanja, zaštite, građenja i projektiranja cesta
 2. promicati prihvaćanje procesnog pristupa u razvoju, primjeni i poboljšanju učinkovitosti i djelotvornosti sustava upravljanja kvalitetom i okolišem
 3. poštivati svu zakonsku regulativu te zahtjeve kod prepoznavanja aspekata okoliša i vrednovanja pripadnih utjecaja na okoliš
 4. podizati svijest članova Udruženja o vlastitoj odgovornosti za kvalitetu
 5. svojim djelovanjem promicati potrebu zaštite i sprječavanja onečišćenja okoliša kod članova Udruženja
 6. održavati i kontinuirano unaprjeđivati poslovanje prema zahtjevima normi ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004

Na osnovu navedenih pravila politike upravljanja kvalitetom i okolišem Udruženje je nakon provedenog postupka certifikacije dobilo certifikat broj 13761 po normi ISO 9001:2015 i po normi ISO 14001:2015.